Петър Попов  · Скулптор  
 
 
     
  —————————————————————————————————————————————  
     
  поща:                   ж-к Диана, блок 11, вход A, апартамент 32,  
                               8600 Ямбол  
     
  телефон:              0466 472 29  
  мобилен (GSM):    0888 688 143  
  имейл:                   info.petarpopov@googlemail.com  
     
  —————————————————————————————————————————————  
     
     
  Petar Popov  ·  artist  
     
  —————————————————————————————————————————————  
     
  post:                    k-s Diana, Block 11, Entry A, App. 32  
                               8600 Yambol  
                               Bulgaria  
 
 
  phone:                 00359/ 466/ 472 29  
  mobile:                 00359/ 888 688 143  
  e-mail:                  info.petarpopov@googlemail.com  
     
 

—————————————————————————————————————————————

 
       
 

—————————————————————————————————————————————
За всички мои колеги, приятели и клиенти моето ателие в село Кукорево,
Ямболска област е отворено за посещение.

За конкретни оферти и разглеждане на ателието с една част от моите
творби може предварително да бъде уговорен час и дата.
—————————————————————————————————————————————